safe browsing

  1. HaThienKiemVu

    TIN TỨC Người dùng Chrome trên nền mobile đã có thể sử dụng tính năng Safe Browsing

    Công nghệ Safe Browsing của Google giờ đây đã được thiết lập làm tùy chọn mặc định trên Android để bảo vệ người dùng Chrome khỏi những nguy cơ khi truy cập vào các site ẩn chứa nguy cơ lây nhiễm malware. Trước đây, Safe Browsing chỉ xuất hiện trên nền desktop và những người dùng Android có...
Top