sanmartin

  1. toivaban822

    [HCMC] Sanmartin size 38

    giao lưu Sanmartin để em chuyển sang G shock Tình trạng like new, fullbox Mặt và kim mod như hình, kim và mặt riêng em vẫn còn giữ bác nào kg thích về gắn lại. Bộ dây ss rất đẹp và độ chi tiết cao đầy đủ mắc thừa thiết kế như Tudor. Giá 4 triệu gd tại SG kg ship, lh 0834799739
Top