#sarx055

  1. realtime

    [TOÀN QUỐC] Đồng hồ Seiko SARX055 SnowFlake

    Em lên giao lưu với các bác em Seiko SARX055 hàng lướt đã qua sử dụng: - Fullbox đủ hộp sổ - Full titanium toàn bộ đồng hồ trọng lượng rất nhẹ - Dial SnowFlake huyền thoại của nhà Seiko thường chỉ có trên các mẫu Grand - Máy Auto 6R15 Em giao lưu 18 Triệu 5 bác nào quan tâm liên hệ...
Top