seiko 5

  1. dainiseikosha

    [HCMC] Bán vài cọng dây đồng hồ, Seiko Riki Alba, Seiko 5

    Em ở Q1, sdt 03 tám bảy 848 799 Ít dây đồng hồ ạ: 1 & 2 . Dây Samsung da ngon lắm, khóa còn bọc nylon, càng thay nhanh màu đỏ hoặc olive như hình 22mm: 200k/bộ 3. Dây Nato 1 mảnh thun co dãn của Cheapest Nato Strap 20mm: 100k 4 & 5: Dây da bò/suede gì đó, khóa đồng hơi dị, 20mm: 100k/bộ...
Top