seko

  1. Nguyễn Đức Nam

    [TOÀN QUỐC] Có mấy em đồng hồ chính hãng

    1. Seko 5 automatic size 34 chưa tính núm, máy 7s26 21j. Em này, bên ngoài đẹp chỉ sước dăm, các bác đi đánh bóng lại là như mới. Dây khóa zin chưa cắt mắt , dạ quang chưa mốc còn sáng rõ.Chạy đúng h, giữ giờ lâu. Giá ra đi 1.100.000 VND 2. Movado quatz 86 65 877 02 chính hãng thụy sĩ. Size 35...