sinh viên

  1. tran_kim_cuong

    [TOÀN QUỐC] ĐG Máy tính Vinacal 570 ES Plus 2 sử dụng mùa thi - KT 23h08 T2 27/03

    Mùa thi đã đến, máy tính là 1 những công cụ không thể thiếu đối với các bạn học sinh, sinh viên. Thậm chí đối với giáo viên hoặc những người làm khoa học tự nhiên đều rất cần thiết để tính toán. Máy tính bỏ túi Vinacal 570 ES Plus 2 là một sản phẩm để bạn tự thưởng cho bản thân, hoặc là một món...