skagen mặt đen

  1. Clipper

    [TOÀN QUỐC] Watch Skagen slim KT 19/7 22h11"

    Dư dùng và cũng giải trừ bớt để kiếm cớ tậu cái mới nên em cho ra đi con watch slim Skagen. Hàng mua mới, sử dụng có hao mòn thời gian không tránh khỏi nhưng đảm bảo k rơi rớt xước nhiều. Mặt kính nguyên đẹp, máy zin chưa đụng. Dây mess nguyên zin. Nhưng cổ tay nhỏ nên có thay dây da dùng...