skagen

  1. onlygem

    [HCMC] Bán Skagen hybrid connected smartwatch pin 6 tháng

    Mình bán em skagen hybrid connected smartwatch xài pin tròn CR dùng khoảng 6 tháng thay 1 lần. Hàng order đẫ dùng khoảng 2 năm, dây da hơi cũ ạ. Kết nối iOS & Android thông báo cuộc gọi, chụp hình etc. Giá 1 trịu Xem thêm thông tin ở...
Top