sms

  1. HaThienKiemVu

    Những điều nên tránh khi nhắn tin cho người khác

    Có vẻ như nhắn tin SMS không thông dụng cho lắm trong thời buổi ngày nay khi các ứng dụng như Zalo, LINE, WhatsApp, Skype… đã hoàn toàn miễn phí việc nhắn và gọi. Chúng ta đang lớn dần. Việc nhắn tin đã diễn ra hơn 20 năm nay rồi nên khi nhận được một tin nhắn nào đó từ những người yêu...
Top