sony xb950bt

  1. babydown

    CÔNG NGHỆ Điều khiển next/previous song trên tai nghe Sony XB950BT

    Hi các bác !!! Em có cái tai nghe Sony XB950BT, hỗ trợ nghe nhạc bằng dây hoặc kết nối bluetooth. Nghe bằng Bluetooth thì có thể dùng các nút trên củ tai nghe để điều khiển nhạc, điều này bình thường rồi :D, nhưng nếu nghe bằng dây thì các nút này không có tác dụng nên mới lên đây hỏi xem các...
Top