startup

  1. HaThienKiemVu

    Khi nào công ty startup của bạn nên mở rộng ra thị trường quốc tế

    Các công ty startup đến từ những quốc gia có dân số ít hơn 50 triệu người lại xuất hiện trên thương trường quốc tế nhanh gấp 2 lần so với những quốc gia có dân số nhiều hơn 50 triệu người: 1.4 năm so với 2.8 năm. Những quốc gia nhỏ hơn đều suy nghĩ rằng họ cần phải đưa mình ra quốc tế ngay từ...
  2. huuquynh

    THỜI SỰ Việt Nam 'mở toang cửa' đón làn sóng đầu tư mạo hiểm

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Quỹ Đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam (start-up). Theo đó các thủ tục thành lập quỹ được tối đa hoá, chỉ mất 3 ngày để thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt...
Top