tác dụng

  1. V

    [HÀ NỘI] Ổ cắm lọc nguồn và tác dụng của nó với bộ giàn âm thanh

    Linh-Audio chuyên cung cấp ổ cắm điện lọc nguồn weiduka Thực trạng điện lưới VN hiện nay thật đáng báo động: nhiễu điện nặng và rất chập trờn. ảnh hưởng xấu đến chất lượng âm thanh, nghe nhìn. Tác dụng khi dùng qua lọc điện: + Lọc sạch nguồn điện đầu vào cho dàn audio làm âm thanh chi tiết...