tai chrome

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Gmail có tính năng mới: Block và Unsubscribe

    Thật là phiền phức khi hộp Inbox của chúng ta cứ ngập tràn những email “không mời mà đến”. Nhiều người lạ hoắc không quen biết hoặc nhiều người chúng ta không thích cứ gửi email đến làm phiền chúng ta. Mỗi lần mở inbox lên là một lần phiền não, chẳng hề vui tí nào. Thế thì có cách gì để ngăn...
Top