tam quốc diễn nghĩa

  1. T

    [TOÀN QUỐC] Tam Quốc Diễn Nghĩa và những bài học thực tiễn

    Nhắc đến Tam Quốc Diễn Nghĩa - chắc chắn nhiều bạn sẽ nhớ ngay đến sự kiện kết nghĩa vườn đào của 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Là một trong Tứ đại danh tác của nền văn học Trung Quốc, Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung...
Top