táo tào

  1. N

    [TOÀN QUỐC] Bán táo tàu đen – trị mất ngủ, suy nhược cơ thể

    Táo tàu đen/đại táo Giá bán: 160.000 đ/Kg Tác dụng của đại táo – An trung, dưỡng Tỳ, trợ 12 kinh, bình Vị khí, thông cửu khiếu, bổ thiểu khí, hòa bách dược – Bổ trung, ích khí, cường lực, trừ phiền muộn . – Giảm độc của vị Ô đầu . – Dưỡng huyết, bổ Can . – Nhuận Tâm Phế, chỉ thấu . –...
Top