tape drive

  1. 4rgroup

    [TOÀN QUỐC] (BB874A) HPE StoreEver LTO7 ultrium 15000 SAS external tape drive

    HPE TAPE DRIVE - HPE StoreEver LTO7 ULTRIUM 15000 TAPE DRIVE Dung lượng sao lưu lớn (15TB / băng từ tỷ lệ nén 2.5:1) Tốc độ sao lưu rất cao (300MB / s) Chuẩn giao tiếp thế hệ mới 6Gb/s SAS Hỗ trợ tính năng ODRB (Hồi phục toàn bộ hệ thống chỉ bằng một nút nhấn) Tính tương thích: đọc & ghi được...
  2. 4rgroup

    [TOÀN QUỐC] (BB874A) HP StoreEver LTO7 Ultrium 15000 tape drive

    HP TAPE DRIVE - (BB874A) HP StoreEver LTO7 Ultrium 15000 Tape Drive Giới thiệu chung: Dung lượng sao lưu lớn (15TB / băng từ tỷ lệ nén 2.5:1) Tốc độ sao lưu rất cao (300MB / s) Chuẩn giao tiếp thế hệ mới 6Gb/s SAS Hỗ trợ tính năng ODRB (Hồi phục toàn bộ hệ thống chỉ bằng một nút nhấn) Tính...
Top