ternos

  1. acdcz

    [TOÀN QUỐC] Bán davosa ternos dark green like new

    - Cần bán davosa diver ternos green, size 40mm, dầy chỉ 12,5mm, mặc với suit vẫn hợp ko bị cộm. - Tình trạng rất mới like new 95,97%, đầy đủ hộp, sách, dây thừa đủ tay 17cm đeo rất đẹp với tay từ 15cm trở lên, trong ảnh tay em có 15cm, Lume rất sáng - mặt xanh đen rất đẹp, vành ceramic đẹp ko...