thần thoại hy lạp

  1. Tanm4

    CÔNG NGHỆ Sisyphus - Sản phẩm kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật tranh cát

    Theo Thần thoại Hy Lạp, Sisyphus là vua của xứ Ephyra, ông đã cả gan xích thần chết Thanatos lại, khiến cho nhân thế không một ai phải chết. Hades vô cùng tức giận đã sai thần chiến tranh Ares lập lại trật tự và trừng phạt Sisyphus bằng cách bắt Sisyphus phải không ngừng lăn một tảng đá lên tới...
Top