thép damascus

  1. P

    DAMASCUS – Chất thép xứng danh huyền thoại

    Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào thép Damascus là những đường vân trên mặt thép như những vết loang lỗ của nước trông rất bắt mắt. Không phải ngẫu nhiên mà thép Damascus được nâng lên tầm huyền thoại. Những thanh kiếm được rèn bởi thép Damascus vô cùng khó vỡ và dẻo dai. Tương truyền lưỡi kiếm...
Top