thi công láng nhựa

  1. H

    [HCMC] Cung cấp dịch vụ thi công láng nhựa uy tín

    Quá trình thi công mặt đường láng nhựa 3 lớp sẽ bao gồm các bước tổ chức thi công như sau: - Bước 1: Vệ sinh mặt đường trước khi thi công láng nhựa 3 lớp - Bước 2: Định vị phạm vi thi công - Bước 3: Phun tưới nhựa nóng lần 1 - Bước 4: Rải đá lần 1 - Bước 5: Lu lèn đá lần 1 - Bước 6: Phun tưới...
Top