thiết kế đồ họa

  1. H

    [ĐÀ NẴNG] Miễn phí khóa học Thiết kế đồ họa máy tính cho người dân Đà Nẵng

    MIỄN PHÍ KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH CHO NGƯỜI DÂN ĐÀ NẴNG 1. ĐỐI TƯỢNG: Nữ có hộ khẩu tại Đà Nẵng hoặc Nam diện chính sách có hộ khẩu Đà Nẵng (Nam diện chính sách như con thương binh, hộ nghèo, ngư dân, lao động nông thôn,…) 2. THỜI GIAN: 6 tháng (Học tối 2/4/6, khai giảng: 13/11/2017)...
Top