thợ mìn

  1. M

    [TOÀN QUỐC] lớp giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, cấp nhanh chứng chỉ nổ mìn

    Đào tạo Lớp Giám Đốc Quản Lý Điều Hành Mỏ VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC & HỢP TÁC QUỐC TẾ Add: Tòa CT4A-X2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 04.66754622 – 0989.168.759 ( Ms Huế) THÔNG BÁO MỞ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MỎ Căn cứ vào Thông tư số 15/2009/TT-BCT ngày 25/06/2009 của Bộ Công...
  2. M

    [TOÀN QUỐC] khóa học giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn/ cấp nhanh chứng chỉ nổ mìn

    Đào tạo Lớp Giám Đốc Quản Lý Điều Hành Mỏ VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC & HỢP TÁC QUỐC TẾ Add: Tòa CT4A-X2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 04.66754622 – 0989.168.759 ( Ms Huế) THÔNG BÁO MỞ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MỎ Căn cứ vào Thông tư số 15/2009/TT-BCT ngày 25/06/2009 của Bộ Công...
Top