thủ tục sang tên xe từ cá nhân sang cho công ty

  1. Q

    [HÀ NỘI] Giới thiệu hồ sơ rút giấy má lúc rút thủ tục đăng kiểm xe ô tô tại Hà Nội

    Từ khi tháng 4 này, những xe ô tô đổi chủ, hoán cải, chuyển vùng…. lúc đi đăng kiểm sẽ không phải rút hồ sơ gốc bởi thông báo về xe đã sở hữu trên hệ thống của cơ quan đăng kiểm. Theo Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT, trong khoảng ngày 1/4/2013, khi đưa xe đi kiểm định, chủ xe ko phải rút, chuyển...
Top