thuyết phục khác hàng

  1. V

    [QUẢNG CÁO] 2 nguyên tắc quan trọng để thuyết phục khách hàng thời 4.0

    Bạn có biết rằng trong thời đại 4.0 thì việc hiểu rõ tâm lý khách hàng từ đó suy đoán được những hành vi, mong đợi để thấu hiểu và đưa ra những chiến lược hiệu quả giúp bạn thu phục được họ trong việc mua hàng. Trong quyển sách những đòn tâm lý trong thuyết phục có nêu rõ 6 nguyên tắc thuyết...
Top