tin tức golf

  1. M

    [HÀ NỘI] Tìm hiểu về chướng ngại vật trong golf.

    Để gia tăng độ khó cũng như là tính cạnh tranh, độ hấp dẫn cho môn thể thao golf, các chướng ngại vật trong golf đã được ra đời. Chướng ngại vật nước: mọi thành phần của mương, hồ nước đều được đánh dấu bởi các đường màu vàng hoặc các cây cọc. Mọi sự vật trong phạm vi đường ranh giới này...