tomford

  1. sweeth2o

    [TOÀN QUỐC] Em chiết nước hoa phục vục các bác KT 22h01 01.5

    Ngày lễ rảnh rỗi em xin phép chiết mấy chai trong tủ để còn chuyển qua thẩm loại khác. Em cũng hay chơi chiết, kinh tế và đỡ lãng phí, nếu ưng mới mua chai full về dùng cho đã. Các bác chú ý giúp em, mỗi loại em chiết 10ml đóng vào chai mini chống vỡ như...