top 5

  1. Tanm4

    BÀI VIẾT Danh sách những hãng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất (và cả những hãng tốn nhiên liệu nhất)

    Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ vừa công bố kết quả nghiên cứu sự liên quan giữa việc phát triển ngành công nghiệp ô tô và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Mặc dù số lượng xe tải và SUV bán ra tăng mạnh trong năm nay nhưng chỉ số tiết kiệm nhiên liệu mpg (mile per gallon, 1mpg = 0.42 km/l nhiên liệu...
Top