touchid

  1. HaThienKiemVu

    TIN TỨC Vượt mặt TouchID của Apple giờ đây là chuyện dễ dàng

    Chúng ta đều lầm tưởng bộ cảm biến vân tay TouchID trên iPhone rất tốt, cho đến khi nó bị qua mặt bởi một số thủ thuật rất đơn giản. Công ty Vkansee đã khiến cho Apple “mắt chữ A, miệng chữ O” khi họ đã vượt qua TouchID rất dễ dàng mà không gặp bất kì một trở ngại nào. Họ đã tạo ra bộ cảm...
Top