tour phao hoa da nang

  1. danangxanh07

    [TOÀN QUỐC] Tour pháo hoa Đà Nẵng 2017

    Hai năm một lần lễ hội bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng 2017 lại diễn ra. Năm nay dưới sự tổ chức của tập đoàn SunGroup, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017 sẽ có nhiều điểm vô cùng khác biệt so với các cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế trước đây như thời gian tổ chức bắn pháo hoa quốc tế đà nẵng 2017 sẽ...