trading

  1. huuquynh

    THỜI SỰ Một dẫn hướng ngắn về văn hoá Crypto trên Bloomberg

    Hiện đã có hơn 1.000 loại tiền tệ kỹ thuật số khác nhau, mang tổng giá trị hơn 400 tỷ đô la, và rất nhiều người tham gia đôi khi ám ảnh về chính thế giới họ đang theo đuổi. Dưới đây là một tóm tắt nhanh chóng về các "siêu anh hùng" nổi tiếng và các thuật ngữ tiếng lóng được dùng phổ biến trong...
Top