translator

  1. huuquynh

    CÔNG NGHỆ Skype sắp triển khai công nghệ dịch realtime

    Rào cản ngôn ngữ sẽ không còn trong giao tiếp. Một bước tiến xa trong công nghệ giúp chúng ta có thể giao tiếp với người nước ngoài, không dùng chung ngôn ngữ. Công nghệ này được Microsoft giới thiệu từ năm 2014 với cái tên Star-Trek, và tiếp tục được phát triển trong năm 2015. Nhưng hiện nay...
Top