trung gian giao dịch

  1. admin

    Thông báo NICK quản lý điều hành chung; và điều chỉnh thông tin tài khoản ủng hộ HHVN

    Thông tin điều hành Để cho hoạt động Mua bán và Đấu giá tại HHVN ngày một quy củ và chuyên nghiệp hơn, cũng như để điều hành chung các vấn đề thông tin, tổ chức hoạt động của diễn đàn. BQT HHVN xin thông báo việc sử dụng các nick đại diện cho BQT, các nick này sẽ tham gia hỗ trợ người dùng, và...
Top