trunglunpc

  1. TrungLun0112

    CHIA SẺ DesktopHut - Phần mềm tạo hình nền động miễn phí trên desktop

    Có rất nhiều phần mềm, ví dụ Wallpaper Engine trên Steam, Lively Wallpaper… tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn bằng phần mềm DesktopHut, sài khá nhẹ, nó còn cung cấp rất nhiều hình nền Full HD, 2K, 4K cho các bạn lựa chọn nhá Quan trọng là nó FREE. Trang chủ nó đây https://www.desktophut.com Còn đây...
Top