tư vấn du học

  1. G

    [TOÀN QUỐC] Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

    KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC Hiện nay, nhu cầu DH ngày càng nhiều, nhiều DN cung cấp dịch vụ tư vấn DH đã được thành lập. Dẫu vậy, trước khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần có Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, Nghị...
Top