tuyển cộng tác viên bàn hàng

  1. S

    [TOÀN QUỐC] Cộng tác viên bán hàng online làm việc như thế nào?

    CTV là gì? Cộng tác viên (CTV) là những người lao động tự do, hợp tác với một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào đó để làm việc mà không nhất thiết phải bỏ vốn hoặc đến trụ sở công ty mỗi ngày. Đây được xem là nghề tay trái của nhiều người khi họ sử dụng thời gian rảnh để kiếm thêm thu nhập...
Top