tỳ hưu

  1. camtustore

    [TOÀN QUỐC] Tác dụng tỳ hưu trong phong thủy và cách sử dụng

    Tác dụng tỳ hưu trong phong thủy và cách sử dụng Trên thị trường đồ phong thủy, có rất nhiều chủng loại đồng, nhựa, bột đá, đá tự nhiên… Tuy nhiên, nếu có điều kiện, bạn nên thỉnh ông tỳ hưu, kỳ lân, long quy, thanh long… chế tác bằng đá tự nhiên hoàn toàn vì các lý do sau: 1. Theo truyền...
  2. camtustore

    [TOÀN QUỐC] Tỳ hưu đá cẩm thạch - Đá mỹ nghệ đà nẵng

    Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí, ta đặt tượng Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như: Sanh khí, Thiên y, Diên niên, Phục vị. Nhất là hướng “sanh khí”, thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình chuyển biến tốt, vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí đi và có...
Top