unicef

  1. HaThienKiemVu

    THỜI SỰ Google tham gia vào công cuộc ngăn chặn virus Zika

    Google đã hợp tác với tổ chức UNICEF trong việc phòng chống và giúp đỡ thế giới ngăn chặn căn bệnh Zika. Google vừa thông báo rằng họ đã chính thức kề vai sát cánh với UNICEF trong việc phát hiện virus Zika ở Brazil và Mỹ Latin với các dữ liệu bản đồ cùng với các thông tin trực tuyến cực kì...
Top