ux461

  1. P4bus800

    [HCMC] Asus UX461 i5 8250u ram 4/ nvme 256Gb: 3tr X

    Máy đang xài chữa cháy ngon, cấu hình mạnh xuất TV 4K xem cũng mượt mà i5 8250U thế hệ 8 cải tiến hơn mấy em trước đây khá nhiều đó ram 4Gb không nâng được vì Asus nó không cho nâng nvme 256Gb zin màn 14in fullHD bị lót như hình, kính bể hiển thị xài chữa cháy Ok Loa vặn hơn 70% hơi rè xíu pin...
Top