vi phạm pháp luật về đất đai

  1. T

    [TOÀN QUỐC] Xử lý nghiêm việc chuyển QSDĐ không đúng quy định tại các dự án nhà ở không phép

    Để ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 4944/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/9/2019. Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực...
Top