viết tay trái

  1. linhlinh08

    KIẾN THỨC Viết tay trái – Khó khăn và cách khắc phục

    Ngày nay, những người thuận tay trái mặc dù vẫn còn bị nghi ngờ nhưng họ đã ít bị nhạo báng hơn trước. Mặc dù vậy, 10% dân số thế giới vẫn phải thích ứng với các công cụ và phương tiện được thiết kế cho người thuận tay phải. Ví dụ phổ biến nhất của việc này là viết. Các ngôn ngữ viết từ trái...
Top