visconti

  1. Phambaothuy

    [HCMC] bán Viscoti homo sapienss bronze age

    Hi all, Do ít sử dụng nên mình muốn bán 01 cây VISCONTI HOMO SAPIENS BRONZE AGE. Giá mong muốn: 11tr. Giá trên Gouletpen hiện là 716 USD (Visconti Homo Sapiens Fountain Pen - Bronze Age (gouletpens.com)) Mô tả bút: Ngòi F, bản to. Tình trạng 99,9%, còn nguyên hôp (hình ảnh thực tế). Bút thiết...
Top