voucher

  1. A

    [TOÀN QUỐC] ĐG 2 Voucher Buffet tại Ks Sheraton Hà Nội (4 suất), KT 11h59 AM, 28-12-2018

    Chưa mở topic ĐG nên xin phép copy QUY ĐỊNH của bác LongWinner: Anh em vui lòng đọc kỹ bài viết, tìm hiểu kỹ thông tin và có trách nhiệm với cú bid của mình ;) Giao dịch giúp mình trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc phiên đấu; Cú bid đầu tiên phải đủ 4 thành phần: Giá bid - Tên - Số Điện...
Top