vpn

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ 10 dịch vụ VPN tốt nhất thế giới trong năm 2016

    Muốn được an toàn và có thể truy cập nhiều thứ bị chặn tại các quốc gia, bạn sẽ cần đến 1 VPN (Virtual Private Network – Mạng Riêng Ảo). Danh sách 10 dịch vụ VPN miễn phí và chất lượng nhất trong năm 2016 này sẽ đáng cho bạn lựa chọn và cân nhắc. 1 – Hotspot Shield Hotspot Shield thì không...
  2. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Cùng tìm hiểu về VPN (Mạng riêng ảo)

    Tính an toàn trong thế giới mạng luôn luôn được đề cao trong bất kì trường hợp nào, thật sự là như vậy. Chúng ta có nhiều cách khác nhau để bảo vệ mình như: dùng trình duyệt web Tor, dùng các phần mềm khác nhau để fake IP, v.v… hiệu quả của mỗi cách cũng khác nhau và phụ thuộc vào kiến thức...
Top