washington

  1. Tanm4

    BÀI VIẾT Những chiếc đồng hồ của các đời Tổng thống Mỹ (Phần 1)

    Như chúng ta đều biết rõ, Tổng thống Mỹ trong mỗi thời kỳ đều có thể được xếp vào hàng ngũ những con người quyền lực nhất thế giới. Có thể bạn sẽ thích hay không thích một người nào đó nắm cương vị này, nhưng tựu chung lại thì Tổng thống của Hoa Kỳ luôn là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh...
Top