windows defender

  1. HaThienKiemVu

    Microsoft đang đặt nhiều hi vọng vào công cụ bảo mật mới

    Microsoft đã nâng cấp công cụ Windows Defender lên một tầm cao mới khi nó có thể dự đoán và nhận diện các cuộc tấn công mạng. Trước đây, chúng ta luôn cho rằng Windows Defender là một trình anti-virus “siêu cùi, siêu dỏm, siêu tệ hại” (ngang ngửa với một số phần mềm mà ai cũng biết là phần...
Top