xây dựng nội dung

  1. huuquynh

    Hướng xây dựng nội dung của HHVN - 2016

    Thời gian vừa rồi, HHVN đã cố gắng xây dựng dần các nội dung, thử khá nhiều cách, và nhiều hướng khác nhau... nhưng điều này khiến cho nội dung của HHVN khá loãng, và dẫn đến ảnh hưởng bởi sở thích của các cộng tác viên, và sẽ khó đạt được mong muốn/đợi chờ của cộng đồng nói chung. Nói gì thì...
Top