xử lý hình ảnh

  1. Tanm4

    CÔNG NGHỆ Google Brain dần đưa công nghệ "Zoom and enhance" trở thành hiện thực

    Những cảnh phi thực tế trên phim Hollywood ngày xưa thì nay đã dần trở thành hiện thực… Công nghệ “Zoom and enhance” (giúp tăng độ phân giải của một bức ảnh) thực chất không phải là mới, công nghệ này đã hỗ trợ việc đưa rất nhiều tội phạm vào tù (tất nhiên là không ảo như trên phim :D). Ngày...
Top