yoga cơ bản

  1. Sportslink

    Yoga là lựa chọn của tôi để khời đầu ngày mới năng lượng

    Nhiều người thường thích khởi động một ngày mới bằng ly cà phê nơi góc phố và thả lỏng suy nghĩ của mình. Còn tôi, tôi thích thả mình vào những động tác Yoga trên chiếc thảm tập, cảm nhận hơi thở của mình, cảm nhận dòng năng lượng của vũ trụ đi vào cơ thể. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với mọi người 5...
Top