1., smsBackup v1.1

dungdn

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Cũng hay đấy

Công nhận là xài thử cũng thấy OK đấy. Nhưng quả thực là em cứ 1 tháng xoá tin nhắn 1 lần vì thấy việc lưu nó không cần thiết lại nặng bộ nhớ. Có cái này thì yên tâm mà để cả năm wá
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top