Các thớt khác của Linhnguyen9 Lịch sử giao dịch của Linhnguyen9 (0)

Linhnguyen9

NHẬP HỘI
1. Hợp nhất toàn bộ các báo cáo tài chính
Công ty má khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Phải hợp nhất BCTC riêng của mình và của hầu hết các doanh nghiệp con ở trong nước và ngoài nước do công ty má kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp. Trừ những trường hợp:
học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội
– Quyền kiểm soát của nhà hàng má chỉ là lâm thời thời
– Hoạt động của doanh nghiệp con bị giảm thiểu trong thời kì trên 12 tháng. Và điều này liên quan đáng nhắc đến khả năng chuyển vốn cho siêu thị mẹ.
2. Công ty má không được chiếc trừ khỏi báo cáo tài chính hợp nhất đối với:
– Công ty con có hđkd khác biệt với hoạt động của nhà hàng mẹ và doanh nghiệp con khác trong tập đoàn.
– Công ty con là quỹ tín khác, quỹ tương hỗ, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc những công ty tương tự
3. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo những nguyên tắc kế toán như BCTC của doanh nghiệp. Độc lập theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của chuẩn mực kế toán khác sở hữu liên quan
4. Áp dụng chung 1 chính sách kế toán
Báo cáo tài chính thống nhất được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán hợp nhất trong toàn tập đoàn. Công ty má với nghĩa vụ chỉ dẫn công ty con thực hiện việc điều chỉnh lại BCTC. Dựa trên thực chất của các giao thiệp và sự kiện. Trường hợp siêu thị con ko thể tiêu dùng cùng một chính sách kế toán với chính sách chung của tập đoàn. Thì trong bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Phải biểu lộ và thuyết minh rõ về các khoản mục đã ghi nhận
Ví dụ: Công ty con áp dụng mô hình kiểm tra lại đối có TSCĐ. Công ty mẹ áp dụng mô hình giá gốc.
5. Áp dụng chung một kỳ kế toán
– Báo cáo tài chính của riêng doanh nghiệp má và của riêng doanh nghiệp con bắt buộc được lập cho cộng 1 kỳ kế toán
– Nếu kỳ kế toán của doanh nghiệp con khác có của công ty mẹ. Thì nhà hàng con cần lập thêm 1 BCTC mang kỳ kế toán trùng sở hữu kỳ kế toán của nhà hàng mẹ.
– Kỳ kế toán của những BCTC được lập vào những thời khắc khác nhau chênh lệch không quá 3 tháng.
học kế toán thực hành ở đâu
6. KQHĐKD của siêu thị con phải được đưa vào báo cáo tài chính thống nhất đề cập từ ngày doanh nghiệp mẹ nắm quyền kiểm soát siêu thị con
– Tài sản thuần của công ty con tại ngày sắm được ghi nhận trên Bảng cân đối báo cáo tài chính hợp nhất theo giá trị hợp lý.
– Nếu phát sinh phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị tối ưu cần phân bổ cho cả cổ đông mẹ và cổ đông không kiểm soát.
– Sau ngày mua, ví như TSCĐ của siêu thị con được thanh lý, bán. Phát sinh phần chênh lệch giữa giá trị thông minh và giá trị ghi sổ thì:
+ Điều chỉnh vào lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp tương ứng mang phần với của cổ đông mẹ
+ Điều chỉnh vào tiện dụng cổ đông không kiểm soát tương ứng có phần mang của cổ đông không kiểm soát
8. Tại ngày mua, của cải thuần của doanh nghiệp con
Có sự chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ thì nhà hàng má ghi nhận thuế TNDN hoãn lại
9. Xác định Lợi thế thương mại (LTTM)
– Lợi thế thương nghiệp (lãi từ giao du mua rẻ). Bằng Giá phí khoản đầu tư – giá trị logic của của cải thuần tại thời khắc doanh nghiệp má nắm giữ quyền kiểm soát siêu thị con
– Thời gian phân bổ LTTM là 10 năm
– Nếu tại 1 thời điểm thấy số LTTM bị tổn thất lớn hơn số phân bổ hàng năm. Thì phân bổ theo số LTTM bị tổn thất ngay trong kỳ phát sinh.
Ví dụ: LTTM là 10 tỷ đồng, phân bổ đều 10 năm. Sau khi phân bổ 5 năm nếu có bằng cớ cho thấy LTTM đã tổn thất hết thì năm vật dụng 6 LTTM phân bổ nốt 5 tỷ.
Giá tổn phí khoản đầu tư vào siêu thị con = Giá phí khoản đầu tư tại ngày đoạt quyền kiểm soát nhà hàng con + giá chi phí khoản đầu tư của những lần thảo luận trước
10. Phần chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư thêm và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của nhà hàng con sắm thêm
học kế toán ở đâu tốt nhất
Khi nhà hàng mẹ tăng tỷ lệ nắm giữ được ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có người thân bị rối loạn lưỡng cực nhiều năm, đã trị ở bv tâm thần tp.hcm nhưng vẫn không hết dứt điểm được, phải dùng thuốc tây hoài, mà lâu lâu bệnh vẫn tái phát, dùng thuốc thì như con dao 2 lưỡi, gây tăng cân và hại gan quá, nhờ các bác có ...
Top